«Hva husker du best fra livet?»
For: Mental Helse
Idé og konsept: Daughter Oslo
Produkjson: Snøball
Regi: Cross-Eyed Monkey

 

Alderdommen er en av livets viktigste faser, men er redusert til ren oppbevaring. Mental Helse mener at alle med psykiske helseutfordringer skal ha tilgang på konstruktiv helsehjelp, og at dette også må gjelde eldre mennesker. 

Filmen er en del av en kampanje for å rette søkelys mot en glemt gruppe, som fortjener større verdighet.