PLAN B
For:
 Kreftforeningen
Produksjon: Dinamo
Design: Jan W Skjølberg
Konsept: Gisle Bakkalia og Jan W Skjølberg

 

Film til sosiale- og egne medier i forbindelse med den årlige innsamlingen.